KONTAKT

Narodowe Centrum

Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

 

www.ncbr.gov.pl

Bioelektrownie Świętokrzyskie

MK-STOKI DUŻE Sp. z o.o.

Tartaczna 12

40-749 Katowice

 

tel. kom. +48 728 444 197

 

e-mail: biuro@biosida.pl

Prezes Zarządu:

Eugeniusz Górka

 

e-mail: eugeniusz.gorka@biosida.pl

Koordynator administracyjny:

Katarzyna Wyrwalec

 

e-mail: biuro@biosida.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie 

ul. Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

 

www.uwm.edu.pl

Created by DARPA Design       © 2021 All Rights Reserved

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

 

 

www.pcz.pl

źródło:  www.biomasa.org   |   www.portalpszczelarski.pl   |   www.agroenergetyka.pl

Drugą znaczącą zaletą ślazowca jest możliwość wykorzystania go jako rośliny pastewnej w żywieniu zwierząt ze względu na dużą, sięgającą ponad 20 procent, zawartość związków białkowych. Stosowanie ślazowca może rozwiązać problem pasz w wielu gospodarstwach rolnych. Zieloną masę ślazowca chętnie zjadają: bydło, trzoda chlewna, owce, drób a także konie. Można z niej sporządzać wartościowe kiszonki dla bydła, szczególnie po dodaniu komponentów węglowodanowych np. kukurydzy czy melasy.

Obok wykorzystania w energetyce ślazowiec pensylwański nadaje się do:

  • rekultywacji terenów zdegradowanych chemicznie,
  • ponownego wykorzystania gruntów odłogowanych,
  • nasadzeń w pasach przydrożnych, chroniących inne uprawy przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,
  • tworzenia tzw. remiz śródpolnych.

Ze względu na odpowiednio dużą zawartość celulozy, żywic i wosku w łodygach ślazowiec pensylwański może być wykorzystywany w przemyśle celulozowo-papierniczym, zaś obecność substancji zbliżonych do zawartych w żywokoście lekarskim czyni go wartościowym surowcem farmaceutycznym.

Poza tym ślazowiec może też być wykorzystywany w charakterze pożytku pszczelego (kwitnie aż do jesiennych przymrozków) i w uprawie fasoli tyczkowej (łodygi).

Ślazowiec pensylwański to późny pożytek pszczeli. Kwiaty, które są zebrane w podbaldachy z białymi kwiatkami korony, kwitną przez około 8 tygodni, od lipca do września. Pojedyncze kwiatki kwitną tylko 3 do 4 dni i wytwarzają się przez cały okres wegetatywny, czyli do pierwszych przymrozków. Są one bardzo chętnie wybierane przez owady. Wydajność miodowa plantacji o powierzchni hektara wynosi aż 280 kilogramów.

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane - stanowiące trzecie, co do wielkości na świecie - naturalne i odnawialne źródło energii. Pozyskanie biomasy z przeznaczeniem energetycznym jest głównym założeniem przy uprawie ślazowca. Powodów, dla których warto wykorzystywać biomasę jest wiele. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Ślazowiec pensylwański zwany także sidą (od łacińskiej nazwy gatunku Sida hermaphrodita) należy do rodziny ślazowatych (Malvaceae), która obejmuje kilkaset gatunków roślin, występujących w klimacie tropikalnym i subtropikalnym.

Ślazowiec jest rośliną wieloletnią, odrasta corocznie, zwiększając liczbę łodyg od jednej w pierwszym roku do 20-30 w następnych latach. Wysokość jego pędów pod koniec okresu wegetacji może przekraczać nawet 400 cm. – przykładem były ślazowce wyhodowane w 2001 roku na polu Akademii Rolniczej w Lublinie, które osiągnęły wysokość aż 436 cm. Ślazowiec występuje w formach mniej lub bardziej ulistnionych, przy czym te pierwsze bardziej nadają się do splatania, drugie zaś znajdują zastosowanie np. w produkcji biogazu. Liście ślazowca mogą mieć różne barwy: od intensywnie ciemnozielonej przez jasnozieloną po seledynową. Roślina kwitnie przez 6 tygodni, w okresie od lipca do września, owoce dojrzewają zaś na przełomie sierpnia i września.

 

Wymagania klimatyczno-glebowe ślazowca pensylwańskiego nie są zbyt duże.

 

Roślina nadaje się do uprawy we wszystkich rejonach kraju i wykazuje sporą odporność na skrajne temperatury, zarówno niskie jak i wysokie. Głęboki system korzeniowy ślazowca umożliwia mu przetrwanie okresów suszy, jednak przy zbyt małej ilości opadów plony rośliny są zdecydowanie niższe.

Ślazowiec pensylwański

(Sida hermaphrodita R.)

potencjał energetyczny

i najmniejsze

wymagania glebowe

„Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych”

Projekt koordynowany jest przez konsorcjum,
w skład którego wchodzą:

 

 

 

 

 


Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych,
przygotowany przez Radę NCBR
i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

www.ncbr.gov.pl

LIDER KONSORCJUM

Kierownik projektu:
Marek Kurtyka
 

Koordynator administracyjny:
Monika Cora
monik

CZŁONEK KONSORCJUM

www.uwm.edu.pl

CZŁONEK KONSORCJUM

www.pcz.pl

www.biosida.pl